Sosyal Uyumluluk ve Teknik Denetim Standartları

LC Waikiki, vizyon ve misyonu çerçevesinde, ticari faaliyetlerini devam ettirdiği iş ortakları ile birlikte, temel kaynaklar olan çevre ve insan kaynağının sürdürebilirliğinin sağlanmasını hedefler.

Dolayısıyla, LC Waikiki tüm tedarikçilerinden, "LC Waikiki Etik Kuralları"nı  benimsemesini ve uygulamasını bekler.

LC Waikiki, sadece bu kurallara uyum sağlayan ve sürekli gelişim gösteren tedarikçiler ile çalışmaya devam eder.

LC Waikiki Etik Kuralları; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi, BM Sözleşmesi, ILO Uluslararası sözleşmeleri, Yerel İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, diğer ilgili yasal mevzuatlar, şirkete özel prosedür ve talimatlara dayanır.

LC Waikiki, tüm tedarikçilerinde çalışan personelin temel hak ve özgürlüklerinin ellerinden alınmış olmasını veya sınırlandırılmış olmasını kabul etmez.

LC Waikiki, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutacak ürünlerinin yüksek kalitede üretilmesini , ürün güvenliğinin en üst seviyede olmasını ve bunların sürekliliğinin sağlanmasını bekler. Kaliteli ve güvenli ürünler üreten tedarikçilerle çalışmayı tercih eder.