Test Standartları (Ekolojik/Fiziksel/Haslık)

Ürün Kalite Testleri

Ürünlerimize kendi laboratuvarlarımızda ekoloji testlerinin yanı sıra, kalite testleri anlamında haslık, fiziksel performans testleri ile ürün bakımına ilişkin olarak elyaf analiz testleri uygulanmaktadır.

2003 yılında, "Fiziksel ve Haslık Testleri" bölümleri ile hizmet vermeye başlayan laboratuvar, 2005 yılında yapılan yeni yatırımlar ile "Ekoloji Test Laboratuvarı" bölümünü, ("Ekoloji Testleri" potansiyel zararlı kimyasal testlerini ifade etmektedir.) 2006 yılında ise, "Elyaf Analiz" laboratuvarını hizmete açarak bu sayede tüm "Fiziksel Performans" ve "Renk Haslık" testleri ile ekoloji ve elyaf analiz testlerini kendi bünyesinde yapar hale gelmiştir.

Testlerini uluslararası ve ulusal standart kuruluşlarının belirlediği şartlara uygun olarak yapan laboratuvar, uzman kadrosu ile kendi bünyesinde geliştirdiği metotların geçerliliğini belgeleyerek test işlemlerini sürdürmektedir. Laboratuvar ilk olarak 2007 yılında UKAS (İngiltere Akreditasyon Kurumu)  tarafından akredite edilmiş, 2012 yılından itibaren ise TURKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) akreditasyonu alarak çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. LC Waikiki, şirket merkezinde kurulan laboratuvar ile hazır giyim perakende sektöründe kendi ülkesinde bir ilke imza atmayı başarmıştır.

Uzak Doğu'daki üretimlerin kontrolü, ürünlerin ekolojik açıdan ve diğer teknik gereklilikler açısından uygunluğunun sağlanması amacı ile Türkiye'de kurulan laboratuvarın bir benzeri Bangladesh ve Çin'de 2010 yılı itibarıyla kurulmuştur.  Bangladesh'de Dhaka şehrinde, Çin'de ise, Shanghai şehrinde kurulan laboratuvarlar haslık, fizik, elyaf ve ekoloji alanlarında Türkiye laboratuvarında olduğu şekliyle hizmet vermektedir. Böylelikle, bu ülkelerdeki ürünler, üretimleri öncesi ve üretimleri sonrası yerinde kontrol edilebilmekte ve testleri yapılabilmektedir.

"İyi Giyinmek Herkesin Hakkı" inancından hareketle müşterilerine uygun fiyatlarla, kaliteli ürünler sunmayı hedefleyen LC Waikiki  Grubu, faaliyetlerine başladığı ilk yıldan bu yana kalite çalışmalarını, profesyonel ekiplerin danışmanlığında yürütmüş ve bu doğrultuda üretim sürecinde ciddi kontrol aşamaları oluşturmuştur.

Laboratuvarlarımızda yapılan bazı test örnekleri ve testlerin uygulanma amaçları aşağıda listelenmektedir.

A. Haslık testleri:

Kumaşların renk değişim ve lekeleme özelliklerini içeren renk dayanımlarını belirlemek amacı ile yapılır. Bu testler genel olarak, gerçek hayatta karşılaşılan durumların (güneş ışığında kalmak, terlemek, ürünlerin yıkanması, bir yere sürtme vb.) simule edilip, yapıldığı testlerdir. Test grubu kapsamındaki bazı testler aşağıda sıralanmıştır.

•Yıkama Haslığı (ISO 105 C06), numunelerin belirli yıkama şartları sonrası gösterdikleri renk dayanımlarını belirler.

•Su haslığı (ISO 105 E01), numunelerin su ile muamele ettirilmeleri sonrası  (yıkama sonrası ıslak bekleme vb) gösterdikleri renk dayanımlarını belirler.

•Deniz suyu haslığı (ISO 105 E02), numunelerin deniz suyu ile muamele ettirildikten sonra gösterdikleri renk dayanımlarını belirler.

•Ter haslığı (ISO 105 E04), numunelerin asidik ve bazik ter çözeltileri ile muamele ettirildikten sonra gösterdikleri renk dayanımlarını belirler.

•Sürtme haslığı (ISO 105 X12), numunelerin sürtmeye karşı renk dayanımlarını belirler.

•Işık haslığı (ISO 105 B02), numunelerin doğal gün ışığını temsil eden yapay ışık kaynağına maruz kaldıktan sonra gösterdikleri renk dayanımlarını belirler.

•Terli ışık haslığı (ISO 105 B07), numunelerin terleme ile doğal gün ışığını temsil eden yapay ışık kaynağına maruz kaldıktan sonra gösterdikleri renk dayanımlarını belirler.

•Oksidadif ağartıcılı yıkama (ISO 105 C09); ağartıcı kullanılarak yapılan çoklu yıkamalarda ürünlerin renk dayanımlarını belirler.

B. Fiziksel mukavemet testleri:

Kumaşların fiziksel mukavemetlerinin belirlenmesi için gerçekleştirilir. Bu testler, genel olarak ürünlerin günlük yaşamda maruz kaldıkları fiziksel şartların simule edilerek gerçekleştirilmesidir. Örneğin, yıkama sonrası ürünün sarkması, çekmesi, herhangi bir yüzeyde sürtme sonrası oluşabilecek aşınma, deformasyon, kuvvete maruz kaldığında kopma, yırtılma vb. durumları içerir.

•Boyutsal değişim testi (ISO 6330), numunelerin çamaşır makinesinde yıkanması sonucu oluşabilecek çekme ve/veya salma dayanımlarını belirler.

•Kopma mukavemeti testi (ISO 13934-2), numunelerin belirli kuvvet uygulanması durumunda kopma dayanımını belirler.

•Yırtılma mukavemeti (ISO 13937-1), numunelerin belli bir kuvvet uygulandığında kumaşın gösterdiği yırtılma dayanımının belirlenmesi.

•Boncuklanma testi (ISO 12945-1), numunelerin standart mantar kutu içerisinde belirli süre ve hızda döndürülmesi sonucu yüzeyinde oluşan boncuklanmaya ve/veya yüzey değişimine karşı dayanımlarını belirler.

•Aşınma testi (ISO 12947-2), numunelerin belirli bir yük ve sürtme etkisi altında yüzey aşınmasına gösterdikleri dayanımlarını belirler.

•Gramaj testi (ISO 3801), numunelerin birim alandaki gramaj değerinin tespit edilmesidir.

•Patlama mukavemeti (ISO 13938-2), numunelerin çoklu kuvvet altında patlama dayanımları ve patlama yüzey gerilimlerini belirler.

•Su geçmezlik testi (BS EN 24920), su iticilik özelliği kazandırılmış kumaşların üzerlerine, su püskürtme metodu ile yüzey ıslanmasına karşı dayanımlarını belirler.

 C. Elyaf analiz testleri:

Ürünlerin kumaş içeriklerini belirlemek üzere uygulanan testlerdir. Böylece tüketicilerimize ürün elyaf içeriğine ilişkin doğru bilgi verilir. Bu anlamada, ürün bakım etiketinde elyaf içeriğine uygun olarak, ürün yıkama, kurutma, ütü bilgileri vb. bilgiler tüketicilere aktarılır.

Ürün Güvenliği

A. Çocuk Güvenliği

LC Waikiki, üretilen tüm çocuk ürünlerinin güvenli olması amacıyla, "TS EN 14682 Çocuk Giysilerinde Güvenlik, Çocuk Giysilerinde Kullanılan Kordon ve Büzme İpleri, Özellikleri" standardına uygun olarak, ürün ürettirilmesi ilkesini benimsemiştir.

Bu doğrultuda, kordon ya da büzgü iplerinden kaynaklanan kazalar sonucu, boğma, boğulma, takılma, sıkışma, gibi her türlü riski ortadan kaldırmak için, standartta belirtilen güvenli uygulama koşulları sağlanmaktadır. Aynı amaçla, ürün güvenliği açısından çocuk ürünlerinde bulunan kesici uca sahip düğme vb. aksesuarlar kullanılmayarak, oluşabilecek riskler engellenmektedir.

LC Waikiki, çocuk ürünleri güvenliği konusundaki hassasiyeti sebebiyle, hem şirket çalışanlarına hem de tedarikçilerine çocuk ürünleri güvenliği eğitimi vermektedir.

B. Ekoloji

LC Waikiki, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen giysilerin ve aksesuarların (ayakkabı, çanta vb.) ürettirilmesini ve ekolojik ürünlerin tüketicilere sunulmasını öncelikli hedef olarak belirlemiştir.

Bu koşulların sağlanabilmesi için, aşağıda belirtilen kararlar ve eylem planları uygulanmaktadır.

1-Giysilerde ve aksesuarlarda (ayakkabı, çanta vb.)  bulunma ihtimali olan zararlı kimyasalların, LC Waikiki ürünlerinde var olup olmadığının test edilebilmesi için, Türkiye'de, Çin'de ve Bangladeş'te ekolojik test laboratuvarları kurulmuştur. Bu üç laboratuvarda günde 700 adet ekolojik test yapılabilmektedir.

2-Sipariş yerleştirilmek istenen üreticilere, LC Waikiki ekoloji politikası açıklanmakta ve bu doğrultuda ekolojik ürün üretmeyi taahhüt eden üreticilere sipariş verilmektedir.

3-LC Waikiki, sürekli çalışılan üreticilerinin fabrikalarını ve kullanmakta oldukları kimyasallar ve boyar maddeleri, periyodik olarak denetlemektedir. Tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetler talebinde bulunulmaktadır.

4-Giysiler ve aksesuarlarda (ayakkabı, çanta vb.) bulunma olasılığı olan kimyasalların, insan sağlığına ve çevreye olası zararlarına göre risk değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Yapılan risk değerlendirmelerine göre, giysiler aracılığı ile insan sağlığına zarar verme olasılığı yüksek olması nedeniyle resmi makamlarca yasaklanan kimyasallar, "yasaklı kimyasallar" grubu altında gruplanmaktadır. (Türkiye Cumhuriyeti tarafından, bütün giysilerde ve aksesuarlarda (ayakkabı, çanta vb.) AZO boyar maddelerin kullanımı; bebe, çocuk giyiminde ve ayakkabılarda ise, fitalatların kullanımı yasaklanmıştır.) Henüz resmi kurumlarca yasaklanmamış olmasına rağmen, çevreye zarar verme olasılığı yüksek olan kimyasallar, "yasaksız ama çevreye zararlı kimyasallar" olarak gruplandırılmaktadır.

5-Giysiler ve aksesuarlar (ayakkabı, çanta vb.) aracılığı ile insan sağlığına zarar verme olasılığı yüksek olan ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından yasaklanmış kimyasalların, giysilerde ve aksesuarlarda (ayakkabı, çanta vb.) kullanılmasına, yasaklanma tarihinden itibaren sıfır tolerans gösterilmektedir. Bu yasaklı kimyasalların giysilerde ve aksesuarlarda (ayakkabı, çanta vb.) bulunup bulunmadığı, üretim öncesi ve üretim sonrası örnekleme olarak alınan numuneler üzerinden test edilerek belirlenmektedir.  

Üretim öncesi yapılan testler sonucunda, yasaklı kimyasal tespit edilen kumaşların, baskıların ve diğer bileşenlerin üretimde kullanılmasına müsaade edilmemektedir. Üretim sonrası yapılan testlerde, insan sağlığına zarar verme olasılığının olduğu giysi veya aksesuar (ayakkabı, çanta vb.) yüzeylerinde (tene direkt ve uzun süre temas eden parçalarında), yasaklı kimyasal tespit edildiğinde üretimi bitmiş ürünler satışa sunulmamaktadır.

Satışa sunulmayan ürünlerin zararlı kimyasal içeren parçaları değiştirilmeye çalışılmakta, bu mümkün değil ise, ürünün imha süreci başlatılmaktadır.

Testler, her modelden örnekleme olarak seçilen numunelerden yapılabildiği için (satışa sunulan her bir ürüne test yapma imkânı olmadığı için) Türkiye Cumhuriyeti tarafından yasaklanmış kimyasallarla ilgili tüketicilere %100 garanti vermek yerine, %99'un üzerinde garanti vermektedir.

6-Giysiler ve aksesuarlar (ayakkabı, çanta vb.) aracılığı ile insan sağlığına direkt zarar verme olasılığı düşük olmasına rağmen, çevreye zarar verme olasılığı yüksek olan yasaksız; ama çevreye zararlı kimyasalların da, Greenpeace hedeflerine uygun olarak, 2020 yılına kadar tekstil, hazır giyim ve ayakkabı ürünlerinde kullanımının sıfırlanabilmesi için aksiyona geçilmesine karar verilmiştir.

LC Waikiki, bu karar doğrultusunda, üreticilerden çevreye zarar verme olasılığı olan yasaksız kimyasalların da ürünlerinde kullanılamayacağını garanti eden taahhütnameler istemeye başlamıştır. Alınan taahhütnamelere ilave olarak, çevreye zarar verme olasılığı yüksek olan kimyasalların da giysilerde ve aksesuarlarda (ayakkabı, çanta vb.) olup olmadığı, hem üretim öncesi hem de üretim sonrası örnekleme yöntemi ile seçilen numuneler üzerinden test edilerek, tespit edilmeye başlanmıştır.

Yapılan bu testler sonucunda, çevreye zarar vermeyen boyar maddeleri ve kimyasalları kullanan üreticiler, yeni siparişleri yerleştirmede tercih edilirken, çevreye zarar veren kimyasalları kullandığı anlaşılan üreticiler tercih edilmemektedir.

Yapılan testler sonucu, çevreye zarar veren kimyasalları kullanmaya devam ettiği anlaşılan üreticilerin ürünleri, cezalı alınarak, ekstra bir caydırıcılık daha sağlanmaktadır. Bu üreticiler, Greenpeace eylem planı doğrultusunda ve yasaların el verdiği ölçüde teşhir edilerek, çevreye zarar veren kimyasalları kullanmaktan caydırılmaya çalışılmaktadır.

7-Mevcut kimyasallar ve boyar maddeler ile çevreye zarar vermeden üretim yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda, boya ve kimyasal üreticileri, çevreye zarar vermeyen kimyasal ve boyar madde geliştirmeleri yönünde teşvik edilmektedir.

8-LC Waikiki, bütün bu çalışmalar kapsamında; zararlı kimyasalların tespit yöntemleri konusunda da uluslararası otoritelerce belirlenen test yöntemlerinin geliştirilmesi ve ihtiyaca yönelik yeni standartların oluşturulması çalışmalarında Türkiye temsilcisi olarak, ISO ve CEN uluslararası standart hazırlama komitelerinde aktif olarak yer almaktadır.